Logistyka

W dzisiejszym świecie gdzie panuje duża konkurencja na rynku usług, szansę ma jedynie firma, która potrafi zaspokoić potrzeby swoich klientów poprzez dostarczenie ustalonej ilości właściwego towaru na odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie oraz, co ważne  z perspektywy ekonomicznej, ekologicznie i w korzystnej cenie. Spełnienie tego celu stawiamy sobie za punkt honoru, a w jego realizacji uczestniczmy już od chwili, gdy towar opuszcza linię produkcyjną.

Proces transportu rozpoczyna się u producenta, którego celem jest dostarczenie towaru do zadowolonego klienta. Misją firmy Carrytons jest wspomóc klientów w ich dążeniu do zaspokajania potrzeb swoich odbiorców poprzez oferowanie wysokiej jakości usług transportowych oraz procesów logistycznych zgodnie z ich potrzebami. Oznacza to zabezpieczenie całego procesu transportu w możliwie jak najefektywniejszy sposób, bez ingerencji osób trzecich i przy wykorzystaniu naszych mocy przewozowych oraz magazynowych.