O nás

Carrytons je dopravná spoločnosť so sídlom v Bratislave, predstavuje roky  efektívnej organizácie, neustáleho skvalitňovania služieb zabezpečujúc čo najvýhodnejšie, na mieru pripravované riešenia logistiky a dopravy pre svojich zákazníkov.

Princípy

Spoľahlivosť

Jednou z našich najvyšších priorít je byť pre našich zákazníkov spoľahlivým partnerom. Naše dohody plníme na termín a za dohodnutú cenu.

Spokojnosť

Obojstranná spokojnosť patrí medzi naše najvyššie hodnoty. Naším cieľom je spokojný zákazník, ale rovnako aj spokojný zamestnanec, preto v našom vozovom parku nájdete vozidlá, ktoré vodičom, súčastiam nášho týmu, poskytnú na pracovných cestách čo najviac komfortu. Len spokojný vodič zrealizuje prepravu k spokojnosti nášho zákazníka

Ekológia

Ako dopravca si plne uvedomujeme svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu, ktoré všetci spoločne zdieľame. Našou prioritou je prevádzkovať podľa možností čo najekologickejšie, najvyššiu emisnú normu plniace vozidlá a redukovať tak množstvo nami produkovaných škodlivých spalín. Neustále sa snažíme pracovať na znižovaní spotreby paliva našich vozidiel a aj týmto spôsobom znižovať svoj negatívny vplyv na životné prostredie.

História

V medzinárodnej kamiónovej doprave podnikáme už 10 rokov, no naše skúsenosti siahajú až viac ako dve desaťročia dozadu, kedy začal zakladateľ podniku, Anton Bajtoš, v doprave pôsobiť.

Dopravná spoločnosť Carrytons bola založená až v roku 2012 ako odpoveď na predošlý a zákládňa k budúcemu rozvoju podniku, ktorý dovtedy na trhu medzinárodnej  kamiónovej dopravy pôsôbil pod menom jeho zakladateľa.

Vízia

Víziou spoločnosti Carrytons je stať sa rozširovaním portfólia spokojných zákazníkov jedným z najvýznamnejších dopravcov medzi strednou Európou a krajinami Škandinávie, zároveň posilňovať svoje pôsobenie  v logistických službách na  celom starom kontinente.

Názov

Značka Carrytons je slovnou hračkou, ktorá odkazuje na našu hlavnú činnosť. Spojenie anglických carry a tons jasne definuje hlavnú činnosť podniku – prepravujeme tony, tony tovarov pre naších klientov na cestách naprieč Európou.  Zároveň však vo význame Ton’s v sebe ukrýva hovorové meno zakladateľa.