Logistik

I nuvarande ekonomi med hård konkurrens kan segra bara ett företag, som kan tillfredställa sin kund genom leverans av riktiga varor i riktig mängd på riktig plats, i riktigt skick, och vad är idag mycket viktigt – riktigt ekologiskt och för riktigt pris.  Uppfyllelse av detta mål för våra kunder är vår huvud motivation,  vi tar del på fullgörande av detta redan från slut av produktionslinje.

Processen av godstransport börjar hos tillverkaren av gods,  processens mål är att varor hamnar hos nöjda kunder. Målet av bolaget  Carrytons är att medhjälpa sina kunder till nöjdhet av deras kunder genom möjligt bästa transporttjänster, rationalisering av logistikprocesser precis efter deras behov, alltså för våra kunder säkra den hela transportprocessen effektiv utan involverande av någon tredje part under insats av våra transport- och lagrigskapaciteter.