Logistika

V súčasnej tvrdo konkurenčnej ekonomike obstojí len firma, ktorá dokáže uspokojiť svojho zákazníka dodaním správneho tovaru v správnom množstve, na správne miesto, v správnom stave, čo je dnes dôležité, správne ekologicky a za správnu cenu. Naplnenie tohto cieľa našich zákazníkov je hlavnou motiváciou spoločnosti Carrytons pričom sa na ňom podieľame už od chvíle, keď tovar opustí výrobnú linku.

Proces dopravy tovaru sa začína u jeho výrobcu, ktorého cieľom je, aby skončil u spokojného zákazníka. Poslaním spoločnosti Carrytons je napomáhať svojim klientom k spokojnosti ich zákazníkov poskytnutím tých najkvalitnejších dopravných služieb, racionalizáciou logistických procesov presne podľa ich potrieb a teda zabezpečením celého procesu dopravy čo najefektívnejšie bez vstupu tretej strany s využitím našich prepravných i skladovacích kapacít.

kontakt: logistics@carrytons.eu